Ile kosztuje naprawa poszczegolnych elementow samochodu

Ile kosztuje naprawa poszczegolnych elementow samochodu

Wszystkie organizacje muszą ocenić ich rdzenia competencies. Jako ASO Auto, sprzedaży, obsługi i naprawy samochodów są na pewno w zasięgu core. Co mycia i szczegółowo samochody?

Rozmowy z generalnych, kierowników i menedżerów sprzedaży, Obsługi wskazują, że zarządzanie działem szczegół jest frustrujące:

Stały koszt zmienny usługi

Wysokie obroty, mniej profesjonalny pracownik

Artystycznej osobowości – myśliciele wizualne nie zazębiają się z pracowników technicznych dealerskiej

Kontrola substancji chemicznych i sprzętu jest czasochłonne i rozpraszające

Ile kosztuje naprawa poszczegolnych elementow samochodu

Wydajność ma kluczowe znaczenie dla ogólnego wyniku CSI

Outsourcing do profesjonalnej firmy standardów, procesów i etyki może być świetnym sposobem na uproszczenie podstawowy proces i jeśli zrobione poprawnie przekształcić go w partnerstwie strategicznym – usługi Auto Detailing, który działa.

Zmienna structure. kosztów poprzez negocjowanie za cenę samochodu dla każdego rodzaju usługi, należy podjąć stałe koszty i uczynić go variable.  Ponadto, cenowej, aby usługi i dostawy gotowych sprzedaży w jednej cenie, wiesz dokładnie, co inwestycja trzeba będzie w pojeździe.

Nie więcej personelu issues.  Znajdź firmę outsourcingu, który zapewnia na miejscu zarządzania, jak również obszaru i zarządzania marketingowego support. skończyć z głębokości wiedzy i wsparcia bez dodatkowych cost. kosztów wynajmu w tym reklamy, wywiady kontrole tła i raporty pojazdów silnikowych zostanie przeniesiona do partnera outsourcingu.

Obniżyć koszty damages. częścią działalności detali i mycia samochodów jest to, że wypadki happen. Korzystając z firmą outsourcingu koszty szkód związanych z wyszczególnieniem jest obowiązkiem organizacji powodującej damage. Powinno to zmniejszyć z własnej kieszeni kosztów uzyskania przychodów oraz niższych składek ubezpieczeniowych.

Artykuł dzięki: